Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Atanáza

Utorok: sv. Filipa a Jakuba

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa budeme na začiatku večernej svätej omše modliť litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky a aj na jej príhovor opäť zavládol mier.

 

Dišputy pod Hradom:

Kňazský seminár v Nitre pozýva v stredu 4. mája o 19:00 na Dišputy pod Hradom s psychológom a mediátorom Máriom Schwarzom. Téma: Riešenie konfliktov.

 

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu za kňazov a budúcich kňazov. Prežívame týždeň modlitieb za duchovné povolania, preto za modlitbu na tento úmysel môžeme získať úplné odpustky. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu (6.5.-7.5.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Tešíme sa na spoločne strávený čas modlitby.

Nočná adorácia 

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári:

Kňazský seminár v Nitre pozýva v sobotu 7. mája o 10:00 na Deň otvorených dverí.

 

Zbierka na kňazský seminár

Budúcu nedeľu bude zbierka na náš kňazský seminár. V mene bohoslovcov a predstavených vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

02.05.2022 – 08.05.2022

  

Pondelok 02. mája

6:30      + Mária

18:30    + Imrich, Ondrej, Ján, Viktor

Utorok 03. mája

6:30      + Pavol a Júlia

18:30    + Janka

Streda 04. mája

6:30      + Štefan, Veronika a ostatní zosnulí z rodiny

18:30    Za Božie požehnanie pre bohuznámu rodinu

Štvrtok 05. mája

6:30      Poďakovanie za Božie milosti a prosba o požehnanie pre rodinu

18:30    + Mária a ostatní zosnulí z rodiny

Piatok 06. mája

6:30      + Ernestína

18:30    Za Božie požehnanie pre Barboru

Sobota 07. mája

7:00      za duše v očistci

18:30    + Vincent a rodičia z oboch strán

Nedeľa 08. mája

7:00      Poďakovanie za dar materstva a prosba o požehnanie pre všetky matky

8:30      Za Božie požehnanie pre Jána

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + František (sv. omša v latinčine)

18:30    + Jozef, Katarína, Vladimír, Eva a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy