Oznamy na Štvrtú adventnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Slávnosť Narodenia Pána  

Farské oznamy:

Spovedanie pred Vianocami

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude ako tradične v našom meste na Štvrtú adventnú nedeľu, 18. decembra. V našom kostole sa bude spovedať od 15:00 do 17:30. Zároveň budeme spovedať aj v tomto týždni, aj počas večerných sv. omší.

Spovedanie chorých pred Vianocami

Chorých, ktorí nemôžu prísť na sv. spoveď do kostola, radi prídeme vyspovedať k nim domov. Prosíme, aby ste ich nahlásili v sakristii. Navštívime ich v pondelok, 19. decembra.

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

Vo štvrtok, 22. decembra, bude pri večernej sv. omši tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi.

Betlehemské svetlo:

Betlehemské svetlo si budete môcť odniesť počas celého Štedrého dňa do svojich domovov. Bude k dispozícii umiestnené pri hlavných dverách kostola. Ďakujeme skautom, ktorí nám ho ochotne prinesú do farnosti

 

Sv. omše na Slávnosť Narodenia Pána:

Sv. omše zo slávnosti Narodenia Pána budú v našej farnosti:

24.12. o 16:00 Sv. omša Vigília

               21:30 Sv. omša V noci (v maďarskom jazyku)

25.12. o 00:00 Sv. omša V noci

               07:00 Sv. omša na úsvite

               08:30 Sv. omša Vo dne

               10:00 Sv. omša Vo dne

               11:30 Sv. omša Vo dne (v maďarskom jazyku)

               15:00 Jasličková pobožnosť

               16:30 Sv. omša Vo dne (v latinskom jazyku)

               18:30 Sv. omša Vo dne

Jasličková pobožnosť

Deti z našej a zoborskej farnosti si pripravili krásne predstavenie Jasličkovej pobožnosti. Príbeh známy a pritom vždy nový. Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť na Božie narodenie, 25.12. o 15:00 hod. Na jej záver dostanú všetky deti špeciálne požehnanie detí.

 

Vianočná ofera:

Na Slávnosť Narodenia Pána bude tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

 

Nové číslo časopisu Gorazd, Víťazstvo Srdca:

Na stolíku s novinami je vianočné číslo časopisu Gorazd, v ktorom sa nám chcú prihovoriť o živote v seminári naši bohoslovci. Podobne je možné si zakúpiť vianočné číslo Víťazstva srdca.

Projekt Hlinený dukát

Diecézna charita Nitra od 19. 12.2022 rozbieha  projekt Hlinený Dukát, úspešne pôsobiaci vo viacerých mestách na Slovensku.

Projekt je určený najmä na pomoc ľuďom žijúcim v chudobe, ktorí sú kvôli neľahkým okolnostiam života nútení pýtať peniaze od okoloidúcich. Hlinený dukát je symbolickým platidlom, ktoré môžete podarovať a ľudia v núdzi ho môžu zameniť za jedlo, alebo inú službu na určených výdajných miestach. Miesta, kde si môžete zakúpiť Hlinený dukát a tým podporiť tento projekt, sú uvedené na nástenke, takisto aj to, kde ľudia v núdzi môžu vymeniť dukát za konkrétnu pomoc.

Pozdrav pána maliara

Pán maliar Dušan, ktorý pre zdravotné dôvody nemohol pokračovať v maľbe kostola a príde ju dokončiť neskôr, srdečne pozdravuje a ďakuje za každú modlitbu, ktorú sme za neho obetovali.

Upratovanie kostola

Tento týždeň sa bude pripravovať vianočná výzdoba v kostole. Kto by chcel pridať ruku k dielu, môže prísť pomôcť v piatok po večernej sv. omši.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy