Oznamy na Štvrtú pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine a zbierka pre Ukrajinu:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc utečencom, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny.

Modlitba-za-Ukrajinu1-675x360 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
  2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôste pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme sú piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

 

Krížové cesty na nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci apríl. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj na Ukrajine:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu za kňazov a budúcich kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu (1.4.- 2.4.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Tešíme sa na spoločne strávený čas modlitby. Prosme za pokoj na Ukrajine, nech sa Boh zmiluje nad nami a netrestá nás za naše hriechy a neúctu, ktorú od nás skusuje.

Nočná adorácia

Koncert n Kvetnú nedeľu

Na Kvetnú nedeľu, 10. apríla, o 19:30 pozývame v našom chráme na koncert.
Plagat_NR

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 1. skupinu.

Úmysly sv. omší

28.03.2022 – 03.04.2022

 

 

Pondelok 28. marca

6:30      + Mária a Štefan

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 29. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre bohuznámeho

18:30    Za pokoj a mier na Ukrajine a vo svete

Streda 30. marca

6:30      + Jozef, Rastislav, Ľudovít a súrodenci

18:30    Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o B. pož. pre rodiny Gajdošovú a Kicakovú

Štvrtok 31. marca

6:30      na dobrý úmysel

18:30    + z rodiny Richtárikovej

Piatok 01. apríla

6:30      na dobrý úmysel

18:30    Za Božie požehnanie pre bohuznámu rodinu

Sobota 02. apríla

7:00      na dobrý úmysel

18:30    X Anna a Viliam

Nedeľa 03. apríla

7:00      + sr. Rafaella, Jozef, Veronika, Alexander a rodičia z oboch strán

8:30      Poďakovanie za 80 rokov života Márie a prosba o B. požehnanie

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Poď. za 40 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie (sv. omša v latinčine)

18:30    + Oľga, Mária a Jozef

Informačný servis nitrianskej diecézy