Oznamy na VII. nedeľu vo veľkonočnom období

16. mája 2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého

Farské oznamy:

Sv. omše počas aktuálnych opatrení

Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení sa v nedeľu ruší sv. omša o 15:30. Teda sv. omša o 15:30 na budúcu nedeľu už nebude. Sv. omša latinská bude od budúcej nedele o 16:30. Slovenské texty sú k dispozícii.

Zbierka na opravu kostola a refektára

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary z minulotýždňovej zbierky. V tomto týždni by sa mala betónovať podlaha a následne klásť kúrenie v refektári.

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii.

Pobožnosť k sv. Charbelovi

Pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi v sobotu, 22. mája po večernej sv. omši, už v kostole. Svoje úmysly o modlitbu môžete písať na papieriky vzadu pri novinách.

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes po sv. omši je predpísaná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

Organový festival Ars organi

V dňoch 9. mája – 6. júna 2021 sa v Nitre uskutoční organový festival Ars organi. Jednotlivé koncerty podľa programu sa uskutočnia v Kostole Piaristov a v evanjelickom kostole vždy so začiatkom o 19.00 hod. Vstup na všetky koncerty je voľný. Koncerty budú prístupné aj prostredníctvom online priamych prenosov. Viac informácií na www.organfest.sk

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

17.05. – 23.05. 2021

Pondelok 17. mája

6:30 + Ladislav s manželkou

18:30 + Mária

Utorok 18. mája

6:30 + Veronika, Ján a Vladimír

18:30 + Vojtech, Edita a rodičia z oboch strán

Streda 19. mája

6:30  Za zdravie a Božiu požehnanie pre Michala a Annu

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok 20. mája

6:30 + Zdenka

18:30 + Mária, Vendelín, Jozefína a ich rodičia

Piatok 21. mája

6:30 + Milan, Zdenka a rodičia Anna a Július

18:30 + Valéria a manžel Štefan

Sobota 22. mája

7:00 + Valéria, Jozef a Jozefína

18:30 Za pútnikov a ctiteľov sv. Charbela

Nedeľa 23. mája

7:00  Za dary Ducha Svätého pre Cirkev

8:30  + Martin, Anna, Ján a Magdaléna

10:00  + kňaz Stanislav Belák

11:30 + József, Mária, Peter  (sv. omša po  maďarsky)

16:30 Za dobrý úmysel ( sv. omša v mimoriadnej forme, po latinsky)

18:30 Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy