Oznamy na Šiestu veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Augustína z Canterbury

Sobota: votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Májové pobožnosti

Počas mesiaca máj sa na začiatku každej večernej svätej omše modlíme litánie k Panne Márii. Nezabúdajme pri zvolaniach k našej nebeskej Matke ďakovať jej za nesmiernu ochranu, ktorú aj v týchto ťažkých časoch nám preukazuje a zároveň ju prosiť, aby vystierala nad nami svoje žehnajúce materinské ruky.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

V nedeľu, 22. mája, pri večernej sv. omši bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Celebrantom a kazateľom bude dp. Július Nemček, náš pán diakon spred dvoch rokov. Srdečne všetkých pozývame.

 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána:

Vo štvrtok slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú v našom chráme o 6:30, 12:00, 17:00 (maď.), 18:30 a 19:30 (lat.).

 

Študentské Te Deum:

V stredu, 25. mája 2022, o 18:30 bude v našom chráme sv. omša na záver akademického roka – Te Deum. Sv. omšu bude sláviť náš diecézny biskup, Mons. Viliam Judák. Po sv. omši bude hudobný program a agapé vo dvore Diecézneho pastoračného centra.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá.

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Ďakujeme aj za všetky kvety, ktoré v tomto jarnom období prinášate do chrámu, aby mohli prispieť k oslave Pána Boha. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

23.05.2022 – 29.05.2022

 

Pondelok 23. mája

6:30      Za uzdravenie Emílie

18:30    + Ida a Ambróz

Utorok 24. mája

6:30      + starí rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Streda 25. mája

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

18:30    Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok 26. mája

6:30      za farnosť

12:00    + Emília, Vojtech, Alojz

17:00    sv. omša v maďarčine

18:30    + Ľudovít, Antónia a ostatní zosnulí z rodiny

19:30    Za Božie požehnanie a svetlo D. Svätého pre Moniku (sv. omša v latinčine)

Piatok 27. mája

6:30      + Viera a syn

18:30    + Ján a ostatní zosnulí z rodiny

Sobota 28. mája

7:00      + Július

18:30    + Pavol

Nedeľa 29. mája

7:00      + Ernest a Mária

8:30      Za farnosť

10:00    Za zdravie a B. požehnanie pre Jána a Ester

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + František a za B. požehnanie pre Zuzanu, Luciu, Gabiku a Jakuba (latinská)

18:30    + Ján

Informačný servis nitrianskej diecézy