10. novembra 2019

 

Liturgický kalendár:

 

Pondelok: sv. Martina z Tours, spomienka

Utorok: sv. Jozafáta, spomienka

Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Vešpery v Katedrále

Predstavení a bohoslovci nášho kňazského seminára pozývajú dnes do katedrály farníkov našej farnosti na spoločnú modlitbu za nové duchovné povolania. 17:30 začína adorácia a o 18:00 slávnostné vešpery. Po nich pozývajú na priateľské stretnutie v jedálni kňazského seminára na malú večeru a pohár vína.

 

Časopis Gorazd

Pri Katolíckych novinách je ešte niekoľko výtlačkov seminárskeho časopisu Gorazd. Tentokrát špeciálna edícia.

 

Koncert v Katedrále

Na budúcu nedeľu o 16:00 hod. sa v Katedrále uskutoční koncert poľskej hudby. Viac informácií na výveske.

 

Zbierka pre potreby farnosti

Dnes po sv. omšiach bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti za mesiac november. Za všetky obety vopred Pán Boh zaplať!

 

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 3. skupinu.

 

 

                                                            

Úmysly sv. omší

( 11. november – 17. november)

                                                

Pondelok 11.11.

6:30:     +    Jozef a Viliam

18:30    R

                                       Utorok 12.11.

6:30:           Poďakovanie za dožitých 92 rokov života, za dobrých rodičov a priateľov

18:30    +    Jozef, Anna, Rudolf, Katarína a Mária

 

Streda 13.11.

6:30:     +    Jindřiška, Jozef, Mária, Július

18:30    +    Mária a Michal

 

Štvrtok 14.11

6:30            Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

18:30    +    František, Helena, Ondrej, Mária a Dušan

 

Piatok 15.11.

6:30      +    Rudolf, Paulína a Ján

18:30    +    Veronika, Marta a Ivan

 

Sobota 16.11.

7:00:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Daniela, Radoslava a Veroniku

18:30    +    Vojtech, Anežka a deti Mária, Milan, Rudolf

                                       Nedeľa 17.11.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Jozef, Alžbeta a rodičia

10:00:   +    Imrich, Dušan a starí rodičia

11:30:    +    Márton

18:30    +    Ľudmila, Ružena, František a Marián

 

Informačný servis nitrianskej diecézy