30. mája 2021

Liturgický kalendár:

Utorok: sv. Justína

Streda: sv. Marcelína a Petra

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Májové pobožnosti – záver

V pondelok (31.5.) pri večernej sv. omši budeme mať záverečnú májovú pobožnosť s chválospevom k Panne Márii od sv. Bonaventúru. Príďme poďakovať Matke Božej za všetky milosti, ktoré nám na jej príhovor Pán Boh doprial.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela. Sv. omše v našom chráme budú o 6:30, 12:00, 15:30 (lat.), 17:00 (maď.) a 18:30.

Zároveň sa v nedeľu  na  Svätoplukovom námestí  pri DAB  uskutoční  celomestská slávnosť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Preto sv. omše o 8:30 a 10:00 v našom kostole nebudú. Úmysly budú slávené na námestí.

Prvopiatkový týždeň

V tomto týždni je prvý štvrtok, piatok a sobota v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania

Pozývame na celonočnú adoráciu za kňazov a kňazské povolania. Tá bude v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie bude modliť ruženec. Ak by niekto sa chcel zapísať na presnú hodinu, úctivo prosíme, aby tak urobil v sakristii. Vopred ďakujeme

Fatimská pobožnosť

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Sčítanie obyvateľstva

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať. Alebo možno zavolať na mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

Organový festival Ars organi

V dňoch 9. mája – 6. júna 2021 sa v Nitre uskutoční organový festival Ars organi. Jednotlivé koncerty podľa programu sa uskutočnia v Kostole Piaristov a v evanjelickom kostole vždy so začiatkom o 19.00 hod. Vstup na všetky koncerty je voľný. Koncerty budú prístupné aj prostredníctvom online priamych prenosov. Viac informácií na www.organfest.sk

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 2.

Informačný servis nitrianskej diecézy