Oznamy na XXXI. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: Všetkých svätých

Utorok: Všetkých verných zosnulých

Streda: Sv. Martin de Porres

Štvrtok: sv. Karol Boromejský

Piatok: sv. Imricha

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

 

Sväté omše počas sviatkov:

  1. novembra – Všetkých svätých (ako v nedeľu)

Sv. omše v slovenčine: 7:00, 8:30, 10:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 11:30

Sv. omša v latinčine: 16:30

  1. novembra – Pamiatka na všetkých verných zosnulých

Sv. omše v slovenčine: 6:30, 12:00, 18:30

Sv. omša v maďarčine: 11:00

Sv. omša v latinčine: 19:30 – Mozart Requiem

Latinská sv. omša – Mozart Requiem

Svätá omša o 19:30 bude v starobylom rímskom obrade v latinčine. Pri nej zaznie Mozartova omša Requiem s orchestrom a zborom. Viac informácií na plagáte.

249995025_418383346389379_2140327546982786688_n

Úplné odpustky v prospech zosnulých:

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa, čiže od poludnia 1.11. až do polnoci 2.11.

  1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Zároveň platí výnimočná situácia, že týchto osem dní môže veriaci využiť počas celého mesiaca november. Na základe dovolenia Svätej stolice však týchto osem dní, podobne ako minulý rok môže byť počas celého mesiaca novembra a nemusia byť súvisle za sebou.

Počas „dušičkových“ dní bude možnosť vstúpiť do kostolnej krypty a pomodliť sa za zosnulých.

 

Sviečka za nenarodené deti

Na stolíku s novinami sú tradičné sviečky za nenarodené deti. Ich kúpou (1ks/1EUR) podporíte aktivity na pomoc predchádzaniu potratom a na pomoc tehotným ženám. Viac info na letáčikoch pri sviečkach.

 

Spovedanie pred Prvým piatkom

Nakoľko sa spovedá pred sviatkami, budeme spovedať pred Prvým piatkom ako v bežné dni. Samozrejme, neváhajte nás osloviť aj osobitne, ak by ste sa nestihli vyspovedať pred sv. omšou.

Nočná adorácia za kňazov a kňazské povolania na Prvý piatok:

Pozývame všetkých aj tento prvý piatok na celonočnú adoráciu za kňazov. Adorácia bude opäť v noci z piatka na sobotu. Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

Nočná adorácia 

Fatimská pobožnosť na Prvú sobotu

V sobotu po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

COVID opatrenia

Od pondelka okres Nitra bude v bordovej farbe Covid automatu.  Zoznam účastníkov je povinný. Prosíme do nádoby pri vstupe do kostola vhodiť lístok s menom a tel. číslom. Takisto je povinné používať respirátor, dezinfekciu a odstupy. Sv. omše slávime v režime – základ. Ak by to bolo potrebné z kapacitných dôvodov, bude slávená aj druhá sv. omša v rovnakom čase ako v kostole, ale v refektári kláštora.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety za túto farnosť. Ďakujeme aj za všetky kvety, ktoré prinášate, aby dom Boží bol dôstojne ozdobený. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

 

Úmysly sv. omší

1.11. – 7.11.2021

 

Pondelok 1. novembra

7:00   za farnosť

8:30    + rodičia Michal a Terézia a nevesta Mária

10:00  + Ján, Mária, Ladislav

11:30  + László, Mária, Veronika, Rafael és szűleikért (sv. omša v maďarčine)

18:30  ťažko chorá Jozefína

Utorok 2. novembra

6:30

11:00  – sv. omša v maďarčine

12:00

18:30

19:30 – latinksá sv. omša – Mozart Requiem

Streda 3. novembra

6:30   za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

18:30  + rodičia Štefan a Helena, súrodenci Ján, Pavol a Anna

Štvrtok 4. novembra

6:30    za zdravie pre Jozefa, Tatiana, Jozef, Martina

18:30 za zomrelých z rodiny

Piatok 5. novembra

6:30    + Koloman

18:30 + Ľudovít, Antónia a ich rodičia a za zdravie Marty

Sobota 6. novembra

7:00    + Ján, Helena a Tomáš

18:30  za Božie požehnanie pre rodinu

Nedeľa 7. novembra

7:00    za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

8:30    za farnosť

10:00  + Mária, Zoltán, Ladislav, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

11:30  Zsolti ( sv. omša v maďarčine)

16:30  (sv. omša v latinčine)

18:30  + Klára, rodičia a starí rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy