• Domov
 • /
 • Nezaradené
 • /
 • Možnosť modlitby v chráme a účasť na sv. omši v čase aktuálnych opatrení

Na základe dokumentu Úradu verejného zdravotníctva, ktorý vydal 14. októbra 2020 pod č. OLP/8326/2020 je možné konať verejné bohoslužby od 15.októbra 2020 s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu sa vo farskom kostole sv. Petra a Pavla budú sväté omše od nedele 18. októbra 2020 konať nasledovne:

 • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude v kostole vystavená k poklone denne okrem nedele, vždy od 17:00 hod. do 18:00 hod. k individuálnej poklone a modlitbe.
 • od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude v kostole k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, či k prijatiu Svätého prijímania, ktoré sa bude podávať každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom.
 • Úmysly sv. omší sú obsadené do konca kalendárneho roka 2020. Všetky budú slávené v ten deň, na ktorý boli napísané s tým rozdielom, že ranné úmysly od pondelka do soboty budú slávené o 18:00. Večerné zostávajú v čase o 18:30.
 • Sväté omše v týždni od pondelka do soboty budú teda slávené o 18:00 a 18:30.
 • Sväté omše v nedeľu budú slávené takto: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30. (poradie úmyslov zodpovedá poradiu v bežných časoch, keď sú sv. omše o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:30. Príklad: mám nahlásenú sv. omšu na 18.10. o 18:30. Tak bude slávená 18.10.  o 10:30.)
 • Kto môže prísť na sv. omšu: Na každej sv. omši sa môžu zúčastniť tí, ktorí majú na ten deň a čas napísaný úmysel. Vždy najviac 5 ľudí.
 • Pripomíname, že sv. omše v maďarskom jazyku, inak o 11:30 v nedeľu, až do odvolania sa sláviť verejne nebudú. Úmysly budú odslúžené v tých dňoch, na ktoré ich vdp. dekan Štefan Bíróczi prijal.

Pre blízkosť nášho chrámu a katedrály dávame do pozornosti aj možnosti v katedrále:

Bohoslužby v Katedrále v Nitre v čase aktuálnych opatrení

Prosíme veriacich, aby ste rešpektovali tieto usmernenia, ako aj všetky ostatné opatrenia vyplývajúce z dokumentu ÚVZ SR sp.zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020.

Informačný servis nitrianskej diecézy