Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 je opäť možné sláviť verejné bohoslužby aj vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla.  Bohoslužby je možné konať s limitom 6 osôb vrátane kňaza. Tí, ktorí sa ich chcú zúčastniť, musia sa vedieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), alebo b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020.

Z tohto dôvodu sa vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla budú sväté omše od 2. novembra 2020 konať nasledovne:

  • Kostol a krypta budú pre modlitbu otvorené denne okrem nedele, vždy od 17:00 hod. do 18:00 hod. 
  • od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude v kostole k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi, či k prijatiu Svätého prijímania, ktoré sa bude podávať každú ¼ hodinu, resp. aj častejšie, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom.
  • Úmysly sv. omší sú obsadené do konca kalendárneho roka 2020. Všetky budú slávené v ten deň, na ktorý boli napísané s tým rozdielom, že ranné úmysly od pondelka do soboty budú slávené o 18:00. Večerné zostávajú v čase o 18:30.
  • Sväté omše v týždni od pondelka do soboty budú teda slávené o 18:00 a 18:30.
  • Sväté omše v nedeľu budú slávené takto: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30. (poradie úmyslov zodpovedá poradiu v bežných časoch, keď sú sv. omše o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:30. Príklad: mám nahlásenú sv. omšu na 8. novembra o 18:30. Tak bude slávená 8.novembra  o 10:30.)
  • Sv. prijímanie v nedeľu budeme rozdávať od 11:00 do 11:30.
  • Kto môže prísť na sv. omšu: Na každej sv. omši sa môžu zúčastniť tí, ktorí majú na ten deň a čas napísaný úmysel. Vždy najviac 5 ľudí.
  • Pripomíname, že sv. omše v maďarskom jazyku, inak o 11:30 v nedeľu, až do odvolania sa sláviť verejne nebudú. Úmysly budú odslúžené v tých dňoch, na ktoré ich vdp. dekan Štefan Bíróczi prijal.

Pre blízkosť nášho chrámu a katedrály dávame do pozornosti aj možnosti v katedrále:

Bohoslužby v Katedrále v Nitre v čase aktuálnych opatrení

Úmysly sv. omší

3.11 – 8.11.

Utorok 3.11.

18:00 – + Štefan, rodičia Helena a Jozef

18:30 – Za obrátenie a Božiu pomoc pre Petra

Streda 4.11.

18:00 – Za Božie požehnanie pre Martina a Katarínu

18:30 – + Juraj, Sidónia a rodičia z oboch strán

Štvrtok 5.11.

18:00 – Za Božie požehnanie pre rehoľnú sestru Máriu

18:30 – + za zosnulých z rodiny

Piatok 6.11.

18:00 – Za Božie požehnanie pre rodinu Ľudovíta a Heleny

18:30 – Poďakovanie za 50 rokov života s prosbou o Božie požehnanie

Sobota 7.11.

18:00 – + Jozef, Ladislav, René a Juliana

18:30 – + Elena a Rudolf

Nedeľa 8.11.

9:00 – Za Božie požehnanie pre rodinu

9:30 – + Mária, Valéria, Mária, a ostatní zosnulí z rodiny

10:00 – za farnosť

10:30 – + rodičia Irena a Šimon, Helena a Cyril

Informačný servis nitrianskej diecézy