Oznamy na Druhú veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Dnes, na nedeľu Božieho milosrdenstva, budeme o 15:00 hodine mať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu spojenú s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Pozývame v tento dôležitý deň prosiť o Božie milosrdenstvo pre seba a pre druhých.

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi

V sobotu, 22. apríla, pri večernej sv. omši pozývame na pobožnosť k sv. Charbelovi.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší

V sakristii je možnosť zapísať úmysel sv. omší na máj až august toho roka.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Úmysly sv. omší

17.04. 2023  – 23.04.2023

Pondelok 17. apríla

6:30      + Rudolf, Angelika a Jozef

18:30    na úmysel celebranta

Utorok 18. apríla

6:30      Za zdravie a dary Ducha Svätého

18:30    + Karolína

Streda 19. apríla

6:30      + Vojtech a Helena

18:30    + Ján

Štvrtok 20. apríla

6:30      + Juraj

18:30    + z rodiny Krajčíkovej a Zacharovej

Piatok 21. apríla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Ivana

18:30    Za obrátenie Kristíny

Sobota 22. apríla

7:00      + Ladislav

18:30    Za pútnikov k sv. Charbelovi

Nedeľa 23. apríla

7:00      za farnosť

8:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

10:00    Za Božie požehnanie pre rodinu

11:30    sv. omša v maďarčine

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Vojtecha

Informačný servis nitrianskej diecézy