17. novembra 2019

 

Liturgický kalendár:

 

Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, sviatok

Štvrtok: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Piatok: sv. Cecílie, spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa: Nedeľa Krista Kráľa

 

Farské oznamy:

 

Bohoslužby v Katedrále na slávnosť Krista Kráľa

Na budúcu nedeľu – slávnosť Krista Kráľa bude náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák v katedrále o 9:00 sláviť pontifikálnu sv. omšu. Po nej bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou až do 16:30, kedy bude ruženec, požehnanie a o 17:00 slávnostné vešpery. Všetci sme srdečne pozvaní na toto slávenie.

 


Koncert v Katedrále

Dnes o 16:00 hod. sa v Katedrále uskutoční koncert poľskej hudby. Viac informácií na výveske.

 

 

Vianočné stromčeky do kostola:

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami úctivo prosíme tých, ktorí by mali stromčeky vhodné do nášho kostola na výzdobu, a chceli by ich podarovať, nech sa prihlásia v sakristii po sv. omši. Vopred ďakujeme.

 

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 4. skupinu.

 

 

                                                            

Úmysly sv. omší

( 18. november – 24. november)

                                                

Pondelok 18.11.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava, Miroslavu a Petra

18:30    R

                                       Utorok 19.11.

6:30:     +    Alžbeta, Ján a ich rodičia

18:30    +    Rodičia Štefan, Helena a súrodenci Pavol, Anna

 

Streda 20.11.

6:30:     +    Za zomrelých z rodiny

18:30    +    Mária

Štvrtok 21.11

6:30      +    Za zomrelých rodičov a sestru

18:30    +    Jozef

 

Piatok 22.11.

6:30            Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

18:30    +    Oľga a Ľudovít

 

Sobota 23.11.

7:00:     +    Pavel a Júlia

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudovíta

                                      

                                       Nedeľa 24.11.

7:00:     +    Zoltán a Jolana

8:30:     +    Kňaz Martin

10:00:         Za farnosť

11:30:          a meg nem született gyermekekért

18:30    +    Jaroslav, Štefan a rodičia z oboch strán

 

Informačný servis nitrianskej diecézy