Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Alfonza Márie de Liguori

Štvrtok: sv. Jána Márie Vianneya

Piatok: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Sobota: Premenenie Pána

Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Sviatosť birmovania v našej farnosti v roku 2023:

V našej farnosti sa v roku 2023 bude sláviť sviatosť birmovania. Viac informácií o možnosti prihlásenia na výveske.

 

Porciunkulové odpustky:

V utorok, 2. augusta, je možnosť získať aj v našom chráme plnomocné odpustky Porciunkuly. Treba splniť podmienky: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha. Okrem toho treba splniť podmienky: sv. spoveď, ak je potrebná, sv. prijímanie v ten deň a modlitba na úmysel sv. Otca.

13111952299 

Púť do moravských Žarošíc:

V sobotu, 10. septembra tohto roku, organizuje naša farnosť farskú celodennú autobusovú púť do moravskej obce Žarošice. Mariánske púte sú na tomto milom mieste známe už od 14. storočia.  Cena za dopravu pre jednu osobu je 10,- EUR. Pútnický plagát je na výveske. Záväzne sa možno prihlásiť v sakristii po sv. omšiach. Pri prihlásení prosíme uhradiť aj poplatok za cestu.

Viac o pútnickom mieste a jeho dejinách nájdete na odkaze: Žarošice pútnické miesto 

žarošice 

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (5.8.-6.8.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe.

Nočná adorácia 

Fatimská pobožnosť – zmena času:

Pripomíname, že fatimskú pobožnosť sa modlíme v novom čase: o 6:30 ešte počas nočnej adorácie. Po jej skončení sa bude sláviť sv. omša.

 

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň.

Úmysly sv. omší

01.08.2022 – 07.08.2022

 

Pondelok 01. augusta

6:30      + Ján, Mária, Ondrej a Gizela

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 02. augusta

6:30      + Jozef

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Jakuba

Streda 03. augusta

6:30      Poďakovanie za 70 rokov života

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristiána a Viktóriu

Štvrtok 04. augusta

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Emu

18:30    + Dominik, Šarlota, ich synovia a dcéry

Piatok 05. augusta

6:30      + Anton, Anna a syn Tibor

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu, Kamila, Michala a Jozefa

Sobota 06. augusta

7:00      + Ľudmila

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku

Nedeľa 07. augusta

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

8:30      za farnosť

10:00    na oslavu Nebeského otca

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Cyril, Veronika a Bystrík (latinská)

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámu rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy