Oznamy na Palmovú nedeľu

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zelený štvrtok

Piatok: Veľký piatok

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď

Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude v čase od 15.00 do 18.00 hod. v kostole, aj na chodbe pri sakristii.

 

Palmová nedeľa – pozvánka na koncert

Dnes po večernej sv. omši (cca. o 19:30) v našom chráme zaznie koncert krásnej hudby: Haydn – Sedem Kristových slov na kríži pod vedením člena Symfonického orchestra SRo, Mgr. art. Samuela Mikláša.

 

Spovedanie v budúcom týždni

V týždni budeme spovedať v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod.

 

Krížová cesta ulicami mesta

Na Veľký piatok bude Krížová cesta ulicami mesta so začiatkom o 13.30 spred budovy Krajského súdu v Nitre.


Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni

  • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30.

18:30 – sv. omša v našom farskom chráme.

  • Veľký piatok

16:00 – obrady Veľkého piatku.

Po skončení obradov na Veľký piatok bude poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou v Božom hrobe do 20:00 hod.

V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

  • Biela sobota

8:00 – Vystavenie Sviatosti Oltárnej a modlitba liturgie hodín. Počas dňa bude poklona v Božom hrobe.

18:45 – ukončenie poklony v „Božom hrobe“

19:00 – Obrady Veľkonočnej vigílie

 

  • Veľkonočná nedeľa

Sv. omše ako zvyčajne v každú nedeľu – 7.00, 8.30, 10.00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.) a 18.30.

Obrady Svätého trojdnia v kostole sv. Michala Na vŕšku – mimoriadny rítus  

  • Zelený štvrtok

20:00 – sv. omša

  • Veľký piatok

18:00 – Obrady Veľkého piatku.

Po skončení poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou v Božom hrobe do 21:00 hod.

  • Biela sobota

9:00 – Vystavenie Sviatosti Oltárnej.

Počas dňa poklona v Božom hrobe.

22:00 – Obrady Veľkonočnej vigílie

 –

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Za zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. Pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spievaním piesne Tantum Ergo.
  2. Za nábožnú účasť poklony krížu pri liturgickom slávení na Veľký piatok.
  3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

 –

Veľkonočná zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční výročná veľkonočná zbierka. Za všetky Vaše milodary vopred veľké Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri včerajšom upratovaní kostola pred sviatkami. Nech Pán Boh odmení každú námahu pre Boží dom.

Informačný servis nitrianskej diecézy