Oznamy na Trinástu nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša, apoštola

Streda: sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok: sv. Márie Goretti

Piatok: Votívna sv. omša o Božskom Srdci

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Farské hody:

Pri sv. omšiach dnes bude tradičná hodová ofera. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Pozvánka na púť z Dražoviec do Nitry:

V rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozývame veľkých aj malých, mladých aj starých v pondelok 3. júla 2023 na nenáročné turisticko-pútnické podujatie so zastávkami pri pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím, spojené so zbieraním pečiatok do pútnických pasov, na základe ktorých na záver putovania na Nitrianskom hrade dostane každý pútnik certifikát o absolvovaní cesty, odznak  a voľnú vstupenku do areálu Nitrianskeho hradu. Putovanie začína pri Kostole sv. Michala v Dražovciach – 10,00 hod. Trasa vedie cez areál Zoborského kláštora v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada – prehliadka, areál kasární pod Zoborom a Skanzen Archeologického ústavu SAV na Martinskom vrchu, Reliéf sv. Cyrila a Metoda pri OC Promenada Living Park, Svätoplukovo námestie pri Svätoplukovom meči, Pribinovo námestie pri soche kniežaťa Pribinu a končí na Nitrianskom hrade pri súsoší sv. Cyrila a Metoda – 15,00 hod., kde účastníci obdržia od nitrianskeho biskupa, nitrianskeho župana a nitrianskeho primátora diplomy, odznaky a darček.  Do Dražoviec bude možné sa dostať aj MHD pravidelnou linkou č. 4 aj s mimoriadnym spojom o 8,45 hod zo zastávky Kmeťova, alebo individuálne osobnými motorovými vozidlami. Srdečne pozývame.

Národná púť k sv. Cyrilovi a Metodovi:

V stredu slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda. Na Svätoplukovom námestí bude o 10:00 slávnostná sv. omša. Sv. omše v našom kostole budú o 7:00 a 18:30. Sv. omše o 8:30 a 10:00 sú zrušené.

Relikvie sv Márie Goretti:

Vo štvrtok, na sviatok sv. Márie Goretti, budeme mať možnosť pri sv. omšiach uctiť si relikvie. Prosme túto sväticu čistoty o vytrvalosť v snahách o zachovanie čistých sŕdc.

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (7.7.-8.7.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Adoráciu zakončíme sv. omšou v sobotu ráno o 7:00.

 

Poďakovanie a prosba o dôstojný prístup k posvätnému priestoru:

Ďakujeme vám, že aj napriek horúcemu letu si zachovávate úctu k Pánu Bohu a na sv. omše prichádzate slušne a cudne oblečení. Pamätajme, že aj toto je obeta, ktorú si Pán Boh veľmi cení.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za pomoc pri starostlivosti o kostol a za všetky obety pre farnosť. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Informačný servis nitrianskej diecézy