Oznamy na Prvú pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

 

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Modlitby za pokoj na Ukrajine:

Na koniec každej sv. omše sa spoločne modlíme za pokoj na Ukrajine a vo svete. Pamätajme na tento úmysel aj pri svojich osobných modlitbách.

 

Odvolanie dišpenzu od povinnej účasti na sv. omši

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu ako aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení, ktoré sú s tým spojené, vydal 24. februára 2022 nitriansky diecézny biskup rozhodnutie, ktorým s platnosťou od 6. marca 2022, t.j. od 1. pôstnej nedele odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok.

 

Odpustky v pôstnom období

  1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

        2.Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

Zbierka na charitu

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční predpísaná celoslovenská zbierka na charitu.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola a za všetku starostlivosť, ktorú preukazujete tomuto chrámu a farnosti. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 2. skupinu.

Úmysly sv. omší

07.03.2022 – 13.03.2022

 

 

Pondelok 07. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre kňaza Františka

18:30    na úmysel kňaza

Utorok 08. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre bohuznámeho

18:30    + Jozef, Margita a rodičia z oboch strán

Streda 09. marca

6:30      + Štefan

18:30    Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre Annu Alenu pri 70-ke

Štvrtok 10. marca

6:30      X Helena a Jozef

18:30    Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Mariána

Piatok 11. marca

6:30      Za Božie požehnanie pre Miroslava, Lýdiu a ich rodiny

18:30    Za Božie požehnanie pre Lukáša a Jakuba

Sobota 12. marca

7:00      + Veronika, Ján a Vladimír

18:30    Poďakovanie za B. milosrdenstvo a prosba o B. požehnanie pre rodinu

Nedeľa 13. marca

7:00      + Emil, Valéria, Jozef, Igor a Jarmila

8:30      + Jozef

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    Za Božie požehnanie pre Andreja a jeho obrátenie (sv. omša v latinčine)

18:30    + Angelika, Michal, Tibor a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy