Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok: sv. Moniky

Piatok: sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi

Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa: 22. nedeľa cez rok

 

 

Farské oznamy:

Zapisovanie úmyslov sv. omší september – december:

Úmysly na sv. omše na obdobie september – december si je možnosť zapísať v sakristii po sv. omši.

 

Príprava dospelých k sviatostiam:

Tí dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť k prijatiu sviatosti krstu, či birmovania, nech sa, prosíme, nahlásia na farskom úrade, či v sakristii po sv. omšiach. Príprava bude od septembra.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 1. Ďakujeme.

Informačný servis nitrianskej diecézy