Liturgický kalendár:

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Nedeľa: Dvanásta nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Sväté prijímanie v mimoriadnej situácii:

Sväté prijímanie podávame do dvoch prstov pravej ruky. Aby sme predišli možnému zneucteniu Pána Ježiša, v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, prosíme vás, aby ste po sv. prijímaní pristúpili k asistencii, ktorá vám následne poleje prsty, ktoré prišli do kontaktu so Sviatostným Spasiteľom vodou, čím z vašich rúk zmyje prípadné čiastočky svätej hostie. Zaobchádzajme čo najdôstojnejšie so živým Kristom. Nech aj toto mimoriadne opatrenie posilní ešte viac našu lásku ku Kristovi. Kto by chcel prijať Pána Ježiša do úst, ako to je bežné, prosíme, aby prišiel na konci sv. prijímania.

 

Kňazská vysviacka dp. Júliusa Nemčeka:

S radosťou oznamujeme, že náš pán diakon Július Nemček bol v sobotu, 13. júna vysvätený za kňaza. V našom chráme novokňaz bude sláviť sv. omše v nedeľu, 21.6. o 8:30 a 10:00.

 

Litánie k Božskému Srdcu v mesiaci jún:

Počas mesiaca jún sa pred každou sv. omšou spoločne modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Mesačná zbierka pre potreby farnosti:

Dnes po sv. omši bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho chrámu. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 3. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

15.06. – 21.06.2020

Pondelok 15. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre novokňaza Júliusa

18:30 –           Za Božie požehnanie pre Milana

Utorok 16. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre Viliama

18:30 –       + Anna a Alexander

Streda 17. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre kňaza Marka (20. výročie vysviacky)

18:30 –       + Ema a Štefan

Štvrtok 18. júna

6:30   –           Na poďakovanie za operáciu a za Božie pož. pre lekárov

18:30 –       + Vincent, Mária a Alžbeta

Piatok 19. júna

6:30   –           Za Božie požehnanie pre Milana

18:30 –       + Oľga a rodičia

Sobota 20. júna

7:00   –           Za Božie požehnanie pre Evelinu

18:30 –           Za Božie požehnanie pre členov ružencového spoločenstva

Nedeľa 21. júna

7:00   –       + Anna, Ján a Mária

8:30   –       + Peter

10:00 –           za farnosť

11:30 –           sv. omša v maďarskom jazyku

18:30 –       + Ľudmila a Ružena

Informačný servis nitrianskej diecézy