Oznamy na Tretiu pôstnu nedeľu

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Farské oznamy:

Odpustky v pôstnom období

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba sa nachádza aj v modlitebnej knižke JKS.

 

Krížové cesty

Krížové cesty v našom chráme budú bývať každý piatok pôstneho obdobia a to o 17:45 hod.

Krížové cesty na Nitrianskej Kalvárii

Krížové cesty spojené s katechézou a modlitbou sv. ruženca sa modlíme počas pôstu aj na nitrianskej kalvárii. Vždy v nedeľu v kostole o 14:30 ruženec, 15:00 katechéza, po nej modlitba krížovej cesty. Viac informácií na výveske.

 

Pôstna krabička pre Rwandu

Na stolíku s novinami si môžete viať obálku s krabičkou v rámci pôstnej zbierky pre Rwandu. Aj touto formou môžeme pomôcť chudobným vo svete. V tomto roku sa snaha pomôcť sústreďuje na Rwandu v Afrike.

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Úmysly sv. omší

13.03. 2023  – 19.03.2023

Pondelok 13. marca

6:30      Za dar živej viery pre Mariana a Evu

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Editu a Jolanu

Utorok 14. marca

6:30      + Peter

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie a uzdravenie pre Juraja a Michala

Streda 15. marca

6:30

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie a uzdravenie pre Mareka

Štvrtok 16. marca

6:30     

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou

Piatok 17. marca

6:30      + Jozef a František

18:30    + rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota 18. marca

7:00      Za zdravie a Božie požehnanie Marianu s rodinou

18:30    + Jozef, Mária, Štefan a Mária

Nedeľa 19. marca

7:00      + Jozef, Valéria, a Július

8:30      + Jozef a rodičia

10:00    za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Jozef a Štefánia (latinská)

18:30    + Jaroslav

Informačný servis nitrianskej diecézy