Oznamy na Palmovú nedeľu

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Zelený štvrtok

Piatok: Veľký piatok

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Farské oznamy:

Palmová nedeľa – veľkonočná sv. spoveď:

Dnes bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Začiatok  spovedania bude o jednu hodinu neskôr ako bývalo zvykom. Spovedať sa bude vo farskom kostole v čase od 16.00 do večernej svätej omše.

 

Spovedanie v budúcom týždni

V týždni budeme spovedať v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod.

 

Pobožnosť k sv. Antonovi:

Pobožnosť k sv. Antonovi sa modlíme v utorky po večernej sv. omši. Srdečne pozývame.

 

Časopis bohoslovcov – GORAZD

Vzadu na stolíku s novinami je veľkonočné číslo časopisu našich bohoslovcov – Gorazd. Cena je 1 EUR.

 

Krížová cesta ulicami mesta

Na Veľký piatok bude Krížová cesta ulicami mesta so začiatkom o 13.30 spred budovy Krajského súdu v Nitre.

 

Obrady Svätého trojdnia v našom chráme

  • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis (Omša svätenia olejov) o 9:30.

18:30 – sv. omša na Pamiatku Pánovej večere

Do 21:00 – možnosť bdenia pri Pánovi v Getsemanskej záhrade

  • Veľký piatok

16:00 – obrady Veľkého piatku

19:30 – liturgia Tenebrae

Po skončení obradov na Veľký piatok bude Sviatosť oltárna uložená v Božom hrobe nepretržite až do večerných obradov Bielej soboty. Keďže Veľký piatok je aj prvým piatkom v apríli, bude nočná adorácia spojená s poklonou v Božom hrobe. Počas poklony v Božom hrobe po obradoch Veľkého piatku sa budeme v hlavnej lodi kostola o 19:30 modliť modlitbu Tenebrae – tzv. spev temných hodiniek.

V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie.

  • Biela sobota

19:15 – ukončenie poklony v „Božom hrobe“

19:30 – Obrady Veľkonočnej vigílie

 

  • Veľkonočná nedeľa

Sv. omše ako zvyčajne v každú nedeľu – 7.00, 8.30, 10.00, 11:30 (maď.) a 18.30.

Pripomíname, že latinská svätá omša bude v klasickom čase o 16:30, avšak už na novom mieste, v kostole sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Mlynárce.

 

Liturgia Temných hodiniek

Na Veľký piatok o 19:30 v našom chráme bude starobylá liturgia Temných hodiniek. Je to modlitba ofícia, teda verejnej modlitby Cirkvi. Zaznejú pri nej výnimočné zborové spevy od najslávnejšieho španielskeho renesančného autora De Victoria a pôsobivý spev Miserere mei od Gregoria Allegriho. Srdečne Vás pozývame. Brožúry s textami budú k dispozícii pre každého. Zároveň ďakujeme nášmu farníkovi za tlač brožúr.

 335665116_756541382425798_3613546758828137789_n

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Za zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

  1. Pri prenesení Najsvätejšej sviatosti na konci večernej svätej omše na Zelený štvrtok spievaním piesne Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť).
  2. Za nábožnú účasť poklony krížu pri liturgickom slávení na Veľký piatok.
  3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

 –

Veľkonočná zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční výročná veľkonočná zbierka. Za všetky Vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri včerajšom upratovaní kostola pred sviatkami a našej farníčke za opravu scény Getsemanskej záhrady, ktorá je umiestnená do Veľkého piatku v Lurdskej jaskynke. Nech Pán Boh odmení každú námahu pre Boží dom.

Úmysly sv. omší

03.04. 2023  – 09.04.2023

Pondelok 03. apríla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku

Utorok 04. apríla

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Regínu s rodinou

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu a Paulínu

Streda 05. apríla

6:30      Za zdravie a dary D. Svätého pre Frederiku s rodinou

18:30    + Štefánia, rodičia a súrodenci

Štvrtok 06. apríla

18:30    Za živých a zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti

Piatok 07. apríla

Sobota 08. apríla

19:30    za dobrodincov chrámu a farnosti

Nedeľa 09. apríla

7:00      za farnosť

8:30      + Anton, Serafína a rodičia z oboch strán

10:00    + Ján a Mária

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    + Rudolf – v kostole v Mlynárciach

18:30    + Helena

Informačný servis nitrianskej diecézy