Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Košických mučeníkov

Utorok: Narodenie Panny Márie

Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie

Nedeľa: 24. nedeľa cez rok

 

 

Farské oznamy:

Časopis bohoslovcov nitrianskeho seminára – GORAZD

Na stolíku s novinami je k dispozícii nové číslo časopisu našich bohoslovcov – GORAZD. Dozviete sa v ňom aj to, akým spôsobom prežívali zatvorenie seminára počas pandémie, či aké výzvy stoja pred našimi novokňazmi

 

Animátorská škola PS

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3. Ďakujeme.

Informačný servis nitrianskej diecézy