Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Justín

Štvrtok: Votívna sv. omša Za povolania na kňazský stav

Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Farské oznamy:

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes bude predpísaná zbierka na katolícke masmédiá. Vďaka za Vašu pomoc.

 

Záver mariánskeho mesiaca máj

V utorok (31.5.) po večernej sv. omši slávnostne zakončíme mesiac máj sv. omšou a pobožnosťou k Panne Márii. Pri nej budeme spoločne spievať chválospev na oslavu Nebeskej Matky od sv. Bonaventúru. Príďme poďakovať Matke Božej za všetky milosti, ktoré nám na jej príhovor Pán Boh dáva.

 

Prvý piatok a prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Všetkých pozývame.

 

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Prežívame čas, v ktorom sú svätení noví kňazi a zároveň je to aj čas personálnych zmien vo farnostiach, preto aj tento úmysel môže byť naším spoločným počas adorácie. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (3.6.-4.6.). Od večernej sv. omše v piatok, do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec.

 

Svätodušné sviatky v katedrále:

Na Turíce bude o 9:00 v katedrále slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš diecézny biskup, J. Ex. Mons. Viliam Judák. Pri nej udelí sviatosť birmovania aj štyrom dospelým z našej farnosti. Po sv. omši bude vystavená Najsvätejšia Sviatosť oltárna k verejnej poklone počas celého dňa. O 16:30 bude pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou ruženec a po ňom o 17:00 slávnostné vešpery. Sme srdečne pozvaní na sv. omšu, adoráciu aj na spoločnú modlitbu.

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety preň. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 4.

Úmysly sv. omší

30.05.2022 – 05.06.2022

 

Pondelok 30. mája

6:30      Za nenarodené deti

18:30    + Alžbeta a Baltazár

Utorok 31. mája

6:30      + Lukáš, Rozália, Emil

18:30    + Rodičia z oboch strán

Streda 01. júna

6:30      Za všetky deti na svete

18:30    Za deti

Štvrtok 02. júna

6:30      + Štefan

18:30    + Ľudovít a Antónia

Piatok 03. júna

6:30      Za zdravie a B. požehnanie pre Lýdiu a Miroslava

18:30    Za zdravie a B. požehnanie pre Eriku, Jozefa a deti

Sobota 04. júna

7:00      + Jozef a Helena

18:30    + Štefan a Katarína

Nedeľa 05. júna

7:00      Za uzdravenie Eleny a za + Tibor, Magdaléna, Jozef a Oľga

8:30      + Jozef, Ema, rodičia a starí rodičia

10:00    Za farnosť

11:30    (sv. omša v maďarčine)

16:30    + Jozef (latinská)

18:30    Za zdravie a B. požehnanie pre Zuzanu a Moniku

Informačný servis nitrianskej diecézy