( 12. januára 2020)

 

Liturgický kalendár:

 

Piatok: sv. Antona, opáta, spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

Vincentská zbierka:

Dnes bude po sv. omšiach zbierka, ktorú organizuje Vincentská rodina na pomoc projektom v misijných krajinách. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

Tak, ako sme už v našej farnosti začali v decembri, pozývame aj tento mesiac na sv. omšu a pobožnosť k úcte sv. Charbela v stredu, 22. januára o 18:30. V rámci pobožnosti sa budeme každý mesiac modliť aj za úmysly, ktoré si napíšete do pripravenej nádoby vzadu v kostole na stolíku s časopismi na lístočky. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie a dostať požehnanie s olejom sv. Charbela. Zverme svoje životu Pánovi aj cez úctu k sv. Charbelovi, ktorý i v našom meste konal a koná zázraky pomáhajúce viac milovať Pána Boha.

 

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 4.

 

 

 

Úmysly sv. omší 13.01. – 19.01. 2020

 

Pondelok 13.01.

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie, svetlo Ducha Svätého

pre synov a dcéru

18:30                  R

 

Utorok 14.01

6:30           +       Janka a Anna

18:30         +       Jozef, Zora, Jozefína a Anna

 

Streda 15.01

6:30           +       Paulína

18:30         +       Július, Valéria, Imrich a rodičia

 

Štvrtok 16.01

6:30           +       Ružena, Elena, Pavol

18:30         +       Alžbeta, Ján a ich rodičia

 

Piatok 17.01

6:30                    Za zdravie a Božie požehnanie pre Hildegarda a Jána 18:30   +         Mária a Štefan

 

Sobota 18.01

7:00

18:30         +       Zoltán a Jolanka

 

Nedeľa 19.01.

7:00           +       Pavol, Júlia a ich deti

8:30           +       Martin a za zdravie a Božie požehnanie pre jeho

rodinu

10:00         +       Rozália, Ján a Vilma

11:30         +       Lörinz Veronika és családaért

18:30                  Za farnosť

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy