Oznamy na Nedeľu Pánovho Krstu

 

Liturgický kalendár:

Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Poďakovanie:

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a slávení vianočných sviatkov v našom chráme. Nech je narodený Pán požehnaním vašich dní.

Svätá omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku:

Mesačná latinská sv. omša v Kostole sv. Michala na Vŕšku bude vo štvrtok (12. januára) o 16:30.

 

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

 

Úmysly sv. omší

09.01.2022 –  15.01.2023

Pondelok 09. januára

6:30      + Veronika a Ján

18:30    + Štefan a rodičia

Utorok 10. januára

6:30      Na dobrý úmysel

18:30    + Paulína a rodičia

Streda 11. januára

6:30      + Jarolím a rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

Štvrtok 12. januára

6:30      + Helena a Alexius

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

Piatok 13. januára

6:30      + Antónia a rodičia

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou

Sobota 14. januára

7:00      + Štefan, Magdaléna, rodičia a súrodenci

16:00    + Irena, Juraj a Irena

Nedeľa 15. januára

7:00      Za farnosť

8:30      + Ján, Genovéva a rodičia

10:00    Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša, Jozefa, Ladislava a ich rodiny

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre bohuznámych

18:30    + Stanislav

Informačný servis nitrianskej diecézy