18. apríla 2021

̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴̴̴ ̴ ̴

Liturgický kalendár:

Piatok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Sobota: sv. Juraja, mučeníka

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Farské oznamy:

Aktuálne opatrenia

         Počet veriacich v kostole počas sv. omše je závislý od plochy kostola (15m2 /1 os.). Obsadzujte miesta len označené a len na sedenie. Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

Sv. omše počas aktuálnych opatrení

Okrem tradičných časov sv. omší bude pridaná sv. omšu v nedeľu o 15:30 a o 17:00. Sv. omša o 17:00 bude v latinskom jazyku v obrade z roku 1962.

Modlitby k sv. Charbelovi na Facebooku

Pozývame každý pondelok o 20:00 na spoločnú modlitbu k sv. Charbelovi. Aj v týchto pohnutých časoch sa utiekame k tomuto veľkému svätcovi. Prosíte nás o modlitby. Spojme sa v týchto úmysloch a modlime sa na Facebooku: Farnosť Nitra – Horné mesto. 

Oprava kostola a refektára

V čase zatvorených kostolov sme využiť situáciu a začali sme so zveľaďovaním nášho kostola. V refektári začala celková rekonštrukcia, ktorá bude zahŕňať podlahy, steny, nové inštalácie. V kostole bola urobená hĺbková vysokotlaková injektáž stien, ktoré boli napadnuté vlhkosťou, čo spôsobovalo opadávanie omietky. Ďakujeme, že sa modlíte za toto dielo, aby náš starobylý chrám mohol opäť viac dôstojne vítať veriacich.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania a zbierka na kňazský seminár

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na adoráciu za nové kňazské povolania. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Poďakovanie za podporu kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkostiam nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami, pomocou, či finančne. Tie budú použité na rekonštrukčné práce v kostole a refektári. Nech Pán odmení Vašu obetu.

Informačný servis nitrianskej diecézy