Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov

Streda: sv. Marty

Štvrtok: bl. Zdenky Schelingovej

Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly

Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii

Nedeľa: 18. nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Fatimská pobožnosť:

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej svätej omši pozývame na fatimskú pobožnosť k Panne Márii.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate a obetujete sa v našej farnosti. V tomto týždni prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

27.07.-02.08.2020

Pondelok 27. júla

6:30    –       za vnútorné uzdravenie brata Michala

18.30  –

Utorok 28. júla

6:30    –       + Paulína

18:30  –       + Ladislav, Katarína, Jozef, Viera a František

Streda 29. júla

6:30    –       + za duše v očistci

18:30  –       za dary D. SV. a potrebné milosti pre Jozefa a Antóniu

Štvrtok 30. júla

6:30    –       + Veronika, Ján a Vladimír

18:30  –       za dary D.SV.  a potrebné milosti pre Jozefa a Antóniu

Piatok 31. júla

6:30    –        + Dušan

18:30  –        za ZBP pre Eriku, Jozefa a rodinu

Sobota 1. augusta

7:00    –       + Božena, František, Jozef

18:30  –        ZBP pre mamičku Evu a synov Kamila, Michala a Jozefa

Nedeľa 2. augusta

7:00    –       + Konštantín

8:30    –       + Valéria, Vendelín, Ján a Mária

10:00  –          + Jozef

18:30 –         za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy