Liturgický kalendár:

Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

Nedeľa: Trinásta nedeľa cez rok

 

Farské oznamy:

 

Podávanie sv. prijímania:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika je od dnešného dňa dovolené opäť podávať sv. prijímanie do úst. Ďakujme Pánu Bohu za milosti, ktoré nám v týchto ťažkých časoch dáva.

 

Litánie k Božskému Srdcu v mesiaci jún:

Počas mesiaca jún sa pred každou sv. omšou spoločne modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Hody v našom farskom chráme:

Na budúcu nedeľu budeme v našom chráme sláviť hody zo slávnosti sv. Petra a Pavla. Sv. omša o 10:00 bude hodová. Pri všetkých sv. omšiach bude tradičná farská ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o čistotu v našom chráme. V tomto týždni prosíme o pomoc skupinu č. 4. Ďakujeme.

Úmysly sv. omší

22.06-28.06.2020

Pondelok 22. júna

6:30   –       + Paulína, Ján, Rudolf

18:30 –       + René

Utorok 23. júna

6:30   –       + Alžbeta Nováková

18:30 –       + Jozef, Anna

Streda 24. júna

6:30   –       + Matej

18:30 –       + Ján, Alžbeta a ich rodičia

Štvrtok 25. júna

6:30   –       + Božena

18:30 –       + Veronika, Jozef

Piatok 26. júna

6:30   –           Za zdravie a Božiu pomoc  pre Evelínu

18:30 –          Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama

Sobota 27. júna

7:00   –       + Ladislav, Jozef, Mária, Anna  

18:30 –        + Alžbeta, Imrich a ich rodičia

Nedeľa 28. júna

7:00   –       + Poďakovanie za dožitých 92 rokov pre Jozefínu a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov

8:30   –       + Ľudovít

10:00 –           Za farnosť

11:30 –         Sv. omša v maďarskom jazyku

18:30 –         O Božie požehnanie pre jubilujúcich manželov

Informačný servis nitrianskej diecézy