( 19. januára 2020)

 

Liturgický kalendár:

 

Utorok: sv. Agnesy, spomienka

Streda: Votívna sv. omša o sv. Charbelovi

Piatok: sv. Františka Saleského, spomienka

Sobota: Obrátenie sv. Pavla, sviatok

Nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

 

 

Pobožnosť k sv. Charbelovi:

Tak, ako sme už v našej farnosti začali v decembri, pozývame aj tento mesiac na sv. omšu a pobožnosť k úcte sv. Charbela túto stredu, 22. januára o 18:30. V rámci pobožnosti sa budeme každý mesiac modliť aj za úmysly, ktoré si napíšete do pripravenej nádoby vzadu v kostole na stolíku s časopismi na lístočky. Po sv. omši a pobožnosti bude možnosť uctiť si relikvie a dostať požehnanie s olejom sv. Charbela. Zverme svoje životu Pánovi aj cez úctu k sv. Charbelovi, ktorý i v našom meste konal a koná zázraky pomáhajúce viac milovať Pána Boha.

 

Časopis Víťazstvo Srdca:

Vzadu na stolíku s časopismi sa nachádzajú aj výtlačky časopisu Víťazstvo Srdca. Je to časopis s povzbudivými článkami zo života svätých a Cirkvi, ktorý dávame do vaše pozornosti ako veľmi vhodné čítanie pre všetky vekové kategórie. Časopis vychádza 6-krát do roka. Cena jedného čísla je 2 EUR.

 

Zbierka pre potreby farnosti:

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti za mesiac január. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 1.

 

 

Úmysly sv. omší:  20.01. – 26.01. 2020

 

 Pondelok 20.01.

6:30           +       Jarolím a rodičia

18:30                  R

Utorok 21.01

6:30                    Za Božiu pomoc a milosrdenstvo v ťažkej chorobe

pre Jozefa a rodinu

18:30                  Za obrátenie a potrebné milosti pre Karola

 

Streda 22.01

6:30           +       Mária

18:30         +       Anton a Ľubica

 

Štvrtok 23.01

6:30

18:30         +       Ján, rodičia z oboch strán a zomrelí súrodenci

Piatok 24.01

6:30

18:30         +       Tibor a rodičia z oboch strán

 

Sobota 25.01

7:00           +       Alexius, Helena

18:30                  Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzku a Eda

 

Nedeľa 26.01.

 

7:00           +       Jozef, Jindriška, Július, Mária

8:30           +       Rodičia Irena, Šimon, Helena, Cyril

10:00                  Za farnosť

11:30         +       Mária és Jenö

18:30                  Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého

Pre Elišku, Petra a Mareka s rodinou

Informačný servis nitrianskej diecézy