Oznamy na XXX. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Maura

Štvrtok: sv. Šimona a Júdu

Sobota: Panny Márie v sobotu

Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy:

Modlitba ruženca v októbri

Pozývame na spoločnú modlitbu ruženca, ktorý sa v našom chráme modlíme každý večer pred sv. omšou. Začiatok je o 17:45.

Koncert komornej hudby v našom chráme

Dnes (24.10.) Vás počas ružencového mesiaca pozývame v našom chráme na koncert komornej hudby pod názvom: Ružencové sonáty od rakúskeho barokového skladateľa Heinricha Bibera. Zaznejú meditácie na slávnostné ružencové tajomstvá. Koncert majú začiatok po večernej sv. omši. Dielo zaznie pod vedením člena Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a hudobného pedagóga Samuela Mikláša.

Mesačná zbierka na opravu kostola

Dnes po sv. omši bude pravidelná zbierka pre potreby farnosti, ktorá bude použitá na ďalšie práce pri oprave refektára. Najbližšie nás čakajú výdavky spojené s výrobou nových okien, ktoré v refektári boli, no boli v predchádzajúcich storočiach zamurované a pri oprave sa teraz objavili po nich okenné otvory. Vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie pred Dušičkami

Pripomíname starobylú prax dušičkového času, kedy sa po stáročia Cirkev modlí za duše zosnulých a vyprosuje pre nich milosrdenstvo Božie prostredníctvom milostí odpustkov. Aby sme mohli odpustky pre duše zosnulých získavať, musíme byť v stave milosti. Preto pozývame očistiť si duše v dobrej sv. spovedi. Večer budeme spovedať hodinu pred sv. omšou počas celého týždňa.

Zmena času na zimný

Pripomíname, že na budúcu nedeľu sa mení čas z letného na zimný o hodinu späť.

Upratovanie kostola

Ďakujeme za starostlivosť o kostol a za všetky obety, ktoré prinášate za našu farnosť. Ďakujeme aj za všetky kvety, ktoré prinášate, aby dom Boží bol dôstojne ozdobený. Úprimné Pán Boh zaplať. Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní kostola skupinu č. 3.

Úmysly sv. omší

25.10. – 31.10. 2021

 

Pondelok 25. októbra

6:30   + Ján a Alžbeta, Rudolf, Ján, František

18:30          

Utorok 26. októbra

6:30    + Justína, brat Adam, rodičia a svokrovci

18:30 + Ivan

Streda 27. októbra

6:30    + rodičia Mária Anton, Alžbeta a Ernesta

18:30  + Gustáv

Štvrtok 28. októbra

6:30    + Jolana a Ján

18:30 + Viktora a Emila

Piatok 29. októbra

6:30    + Róbert, rodičia a svokrovci

18:30 + Vincent, Veronika, Mária

Sobota 30. októbra

7:00    za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja a Noru

18:30  za zdravie a Božiu pomoc pre Zdenku a celú rodinu

Nedeľa 31. októbra

7:00    + Mária, rodičia a súrodenci

8:30    + Štefan, Zuzana, František, Johana a Ján

10:00   za farnosť

11:30  Jó szándékra egy édesanyaért és esaládaért ( sv. omša v maďarčine)

16:30  Ku cti a sláve Krista Kráľa  (sv. omša v latinčine)

18:30  + Helena

Informačný servis nitrianskej diecézy