29. decembra 2019

 

Liturgický kalendár:

 

Streda: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

Štvrtok: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, spomienka

Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľ. spomienka

Sobota: Panny Márie v sobotu, ľ. spomienka

Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána

 

Farské oznamy:

 

Ďakovná pobožnosť na konci roka:

V utorok, na Silvestra, budeme mať dve sv. omše ráno o 6.30 hod a večernú sv. omšu budeme mať už o 16.00 hod. a bude spojená s  ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Kto sa pri tejto verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

 

Vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového roka:

Pri sv. omšiach na Nový rok budeme spievať hymnus k Duchu Svätému Veni Creator, pričom za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

 

Koncert duchovnej hudby:

Pri večernej sv. omši Na Nový rok bude liturgiu sprevádzať komorné hudobné zoskupenie Ad gloriam Dei. Po sv. omši pozývame na koncert týchto vzácnych hudobníkov, ktorí pôsobia v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu.

 

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať vzhľadom na vianočnú sv. spoveď budeme v týždni pol hodinu pred sv. omšami. Pri sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

 

Prvá sobota v mesiaci:

Tento týždeň máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej sv. omši pozývame na fatimskú pobožnosť.

 

Upratovanie kostola:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc skupinu č. 2.

 

 

Úmysly sv. omší

(30. december05. JANUÁR)

                                                

Pondelok 30.12.

6:30:     +    Oľga a Ľudovít

18:30    +    Anna

Utorok 31.12.

6:30:     +    Za zomrelých z rodiny Hašukovej a Kevelyovej

16:00:          Ďakovná sv. omša na konci roka

Streda 01.01.

7:00:     +    Pavol

8:30:     +    Peter

10:00:          Za farnosť

11:30:   +    Szekeres István áldozópap, +Kányai István, + Szöke István

18:30:         Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

Štvrtok 02.01.

6:30:     +    Mária, Ján, Rudolf a zosnulí kolegovia

18:30:   +    Katarína, Július, Agneša, Štefan, Stanislav, Alojz

Piatok 03.01.

6:30            Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariana

18:30    +    Margita, Pavol, Karol, Jozef, Ladislav

Sobota 04.01.

7:00:     +    Mária, Jozef, Anna

18:30:         Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Juraja a celú rodinu

 Nedeľa 05.01.

7:00:     +    Ján, Emília, Jozef, Milan

8:30:     +    Margita a Imrich

10:00:   +    Antónia, Ľudovít a ostatná zosnulá rodina

11:30:    +    Anna, István, József

18:30:         Za farnosť

 

Informačný servis nitrianskej diecézy