08. februára 2021

 

Liturgický kalendár:

Streda: sv. Školastiky, panny

Štvrtok: sv. Panny Márie Lurdskej

Nedeľa: Šiesta nedeľa cez rok

Farské oznamy:

Vítame nového pomocného biskupa

Svätý otec vymenoval nového pomocného biskupa pre našu diecézu, doterajšieho farára na Skalke pri Trenčíne a správcu pútnického miesta Skalka, vdp. Petra Beňa. Modlime sa za našich biskupov, aby im Boh dával silu pre verné vedenie veriacich do neba.

Úmysly na sv. omše

Pripomíname, že sv. omše, ktoré ste zapísali, budú slávené v tých dňoch, na ktoré ich máte zapísané. Ak by niekto chcel zapísať úmysel sv. omše, môže tak urobiť na fare alebo telefonicky.

Modlitby k sv. Charbelovi na Facebooku

Pozývame každý pondelok o 20:00 na spoločnú modlitbu k sv. Charbelovi. Aj v týchto pohnutých časoch sa utiekame k tomuto veľkému svätcovi. Prosíte nás o modlitby. Spojme sa v týchto úmysloch a modlime sa na Facebooku: Farnosť Nitra – Horné mesto. 

Oprava kostola a refektára

V čase zatvorených kostolov chceme využiť situáciu a začať so zveľaďovaním nášho kostola. V refektári začala celková rekonštrukcia, ktorá bude zahŕňať podlahy, steny, nové inštalácie. V kostole prebieha hĺbková vysokotlaková injektáž stien, ktoré boli napadnuté vlhkosťou, čo spôsobovalo opadávanie omietky. Tieto práce budú trvať dlhší čas. Ďakujeme, že sa modlíte za toto dielo, aby náš starobylý chrám mohol opäť viac dôstojne vítať veriacich.

Poďakovanie za podporu kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek ťažkostiam nezabúdate na náš chrám a pomáhate modlitbami, pomocou, či finančne. Tie budú použité na rekonštrukčné práce v kostole a refektári. Nech Pán odmení Vašu obetu. Za všetkých sa modlíme pri oltári.

 

Úmysly sv. omší

08.02. – 14.02. 2021

Sv. omše budú slávené ako súkromné v uvedených dňoch

 

Pondelok 8. februára

Za zdravie a Božie požehnanie pre AnnuMáriu a Silviu

Na dobrý úmysel

Utorok 9. februára

Za zdravie a Božie požehnanie pre Irenu k 80. rokom

Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona, Oľgu, Máriusa, Zuzanu, Pavla a za poďakovanie za život

Streda 10. februára

+ Marta

Za uzdravenie dcéry

Štvrtok 11. februára

+ duše v očistci

+ kňaz Ľubomír

Piatok 12. februára

Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu, dcéru a vnučku

+ František, brat a rodičia

Sobota 13. februára

+ kňaz Eliáš

Za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie pre Róberta

Nedeľa 14. februára

Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša a jeho rodinu

Poďakovanie za 50 r. manželstva a prosba o Božie požehnanie do budúcnosti

Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu

Informačný servis nitrianskej diecézy