Liturgický kalendár:

Streda: sv. Kataríny Sienskej, spomienka

Štvrtok: sv. Pia V., spomienka

Piatok: sv. Jozefa, robotníka, spomienka

Sobota: sv. Atanáza, spomienka

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Farské oznamy:

 

Predsieň kostola je počas dňa otvorená k modlitbe. Je možné na lístok napísať aj úmysel modlitieb, za ktoré sa budeme spoločne modliť 22. mája pri pobožnosti k sv. Charbelovi.

Kostol je otvorený na modlitbu a sv. spoveď, či sv. prijímanie každý deň od 9:00 do 11:00 hod. Prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických usmernení.

katedrále je možnosť pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu každý deň od 14:00 do 16:00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabúdajú na náš chrám, modlia sa za našu farnosť a prispeli osobne alebo na náš farský účet aj finančne. Nech vám dobrotivý Pán odmení všetky Vaše obety.

IBAN: SK7002000000003544020951

Úmysly sv. omší, ktoré budú slávené od mája do augusta zapisujeme na farskom úrade, prípadne cez telefón a mail.

 

 

Úmysly sv. omší:  27.04. – 03.05.2020

Úmysly budú slávené v daných dňoch ako súkromné sv. omše

 

Pondelok 27.04.

+ Paulína

Na úmysel kňaza

 

Utorok 28.04.

Za duše v očistci

+ Ernest a Melánia

 

Streda 29.04.

+ Mária, Vendelín, Jozefína a ich rodičia

+ Juliana, František a Jozef

 

Štvrtok 30.04.

+ Za Božie požehnanie pre Martina

+ Za Božie požehnanie pre Moniku a Jozefa

 

Piatok 01.05.

+ Na dobrý úmysel

+ Ivan

 

Sobota 02.05.

Na úmysel kňaza

+ z rodiny Richtárikovej

 

Nedeľa 03.05.

Za Božie požehnanie pre Šimona, Luciu a Martina

Za Božie požehnanie pre Martina

Za Božie požehnanie pre Mateja, súrodencov a rodičov

Za farnosť

Informačný servis nitrianskej diecézy