Oznamy na Slávnosť Narodenia Pána

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Štefana

Utorok: sv. Jána, apoštola

Streda: sv. Neviniatok

Piatok: sv. Rodiny

Nedeľa: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

 

Farské oznamy:

Poďakovanie za pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola:

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste pomohli pri výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Nech Dieťa Ježiš je vaším požehnaním.

 

Vianočná ofera:

Dnes bude tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

 

Sväté omše na sviatok sv. Štefana:

Sväté omše na sviatok Sv. Štefana, 26. decembra, budú: 7:00, 8:30, 10:00 a 11:30 (maď.). Latinská a večerná sv. omša na sv. Štefana nebudú.

Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny:

V piatok, 30. decembra, je sviatok sv. Rodiny. Pri večernej sv. omši o 18:30 bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Pozývame srdečne aj takto prežiť radosť z narodeného Pána.

Posledný deň v občianskom roku – Silvester:

V sobotu, na Silvestra, budú sv. omše v našom chráme o 7:00 a 16:00. Pri sv. omši o 16:00 bude pobožnosť na konci občianskeho roka, pričom pri speve Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky. Zároveň bude aj farská štatistika za uplynulý rok. Svätá omša bude obetovaná za všetkých živých a zosnulých dobrodincov našej farnosti a chrámu.

Nový rok – 1. január 2023

Na Nový rok budú sv. omše ako v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.), 18:30. Pri sv. omšiach budeme spievať hymnus Príď Duchu Svätý tvorivý, za ktorého spev môžeme získať plnomocné odpustky.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Požehnané Vianoce a milosťou Pána naplnený rok 2023 Vám zo srdca praje

Farnosť Nitra – Horné mesto

Úmysly sv. omší

25.12.2022 –  1.1.2023

Pondelok 26. decembra

7:00      + Emília, rodičia a súrodenci

8:30      + Lýdia, Ondrej, Stanislav a ostatní zosnulí z rodiny

10:00    Za Božie požehnanie pre rodinu

11:30    sv. omša v maďarčine

Utorok 27. decembra

6:30      + Milan, Zdenka a ich rodičia

18:30    + Antónia, Ľudovít a ich rodičia

Streda 28. decembra

6:30      + Rozália a ostatní zosnulí z rodiny

18:30    + Ignác a rodičia z oboch strán

Štvrtok 29. decembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

18:30    Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanu s rodinou

Piatok 30. decembra

6:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Markétu s rodinou

18:30    + Vincent

Sobota 31. decembra

7:00      za otcov, starých rodičov a ich deti

16:00    za živých a zosnulých dobrodincov kostola a farnosti

Nedeľa 1. januára

7:00      Za Božiu pomoc pre rodiny

8:30      Za zdravie a Božie požehnanie pre Dagmar a Ivanu

10:00    Za farnosť

11:30    sv. omša v maďarčine

16:30    Za obrátenie Jozefa a zdravie pre rodinu

18:30    + Štefan a Karol

Informačný servis nitrianskej diecézy