Farské oznamy – 21. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Bartolomeja, apoštola Štvrtok: sv. Moniky Piatok: sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Nedeľa: 22. nedeľa cez rok     Farské oznamy: Zapisovanie úmyslov sv. omší september...

Farské oznamy – 20. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Utorok: sv. Heleny Štvrtok: sv. Bernarda, opáta Piatok: sv. Pia X., pápeža Sobota: Panny Márie Kráľovnej Nedeľa: 21. nedeľa cez rok     Farské oznamy:   Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi: V sobotu, 22. augusta,...

Farské oznamy – 19. nedeľa v cezročnom období

( 09. Augusta  2020)   Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Vavrinca Piatok: sv. Maximilián Mária Kolbe Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok Nedeľa: 20. nedeľa cez rok   Farské oznamy:     Púť k Matke Božej:...

Farské oznamy – 18. nedeľa v cezročnom období

02. Augusta  2020   Liturgický kalendár: Utorok: sv. Ján Mária Vianney Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Štvrtok: Premenenie Pána Sobota: sv. Dominika Nedeľa: 19. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Porciunkulové...

Farské oznamy – 17. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Gorazda a spoločníkov Streda: sv. Marty Štvrtok: bl. Zdenky Schelingovej Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly Sobota: Votívna sv. omša o Panne Márii Nedeľa: 18. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Fatimská...

Farské oznamy – 16. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Apolinára Streda: sv. Márie Magdalény Štvrtok: sv. Brigity, patrónky Európy Piatok: Sv. Charbela Makhloufa Sobota: sv. Jakuba Nedeľa: 17. nedeľa cez rok   Farské oznamy:   Mesačná pobožnosť k sv. Charbelovi: V stredu,...