Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Farské oznamy – 14. augusta 2022

Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie Utorok: sv. Štefana Uhorského Štvrtok: sv. Heleny Sobota: sv. Bernarda z Clairvaux Nedeľa: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom...

Farské oznamy – 7. augusta 2022

Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Dominika Utorok: sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky Európy Streda: sv. Vavrinca Štvrtok: sv. Kláry Sobota: Votívna sv. omša o Panne...

Farské oznamy – 31. júla 2022

Oznamy na Osemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alfonza Márie de Liguori Štvrtok: sv. Jána Márie Vianneya Piatok: O Najsvätejšom Srdci Ježišovom Sobota: Premenenie Pána Nedeľa: Devätnásta nedeľa v cezročnom...

Farské oznamy – 24. júla 2022

Oznamy na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Jakuba Utorok: sv. Joachima a Anny Streda: sv. Gorazda Piatok: sv. Marty, Márie a Lazára Sobota: bl. Zdenky Cecílie Schelingovej Nedeľa: Osemnásta...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy