Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Zveľaďovanie kostola a refektára

        Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore sa môžeme pustiť do tohto veľkého diela. Sv. Jozef robotník a sv. Peter a Pavol nech orodujú za Vás a...

Farské oznamy – Piata nedeľa v cezročnom období

08. februára 2021   Liturgický kalendár: Streda: sv. Školastiky, panny Štvrtok: sv. Panny Márie Lurdskej Nedeľa: Šiesta nedeľa cez rok Farské oznamy: Vítame nového pomocného biskupa Svätý otec vymenoval nového pomocného biskupa...

Možnosť pomoci pre farnosť

Drahí bratia a sestry! Ďakujeme za všetku pomoc, modlitby a pozornosť pre našu farnosť, s ktorou sa stretávame v týchto neľahkých časoch. Blízkosť, ktorú nám prejavujete a ubezpečenie o túžbe...

Farské oznamy 4. nedeľa cez rok

    Liturgický kalendár: Utorok: Obetovanie Pána, sviatok Streda: sv. Blažeja, spomienka Piatok: sv. Agáty, spomienka Sobota: sv. Pavla Mikiho a spol., spomienka Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy:  ...

Všetky oznamy