Vitajte na internetovej stránke Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a sv. Pavla, Nitra - Horné mesto.
Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť s informáciami o živote našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie bude nápomocný Božiemu dielu, ktorým je budovať spoločenstvo našej farnosti v pokoji a láske.
Nech Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých i svätý Jozef, patrón Katolíckej cirkvi nám v tom pomáhajú.

Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok

13. októbra 2019 Liturgický kalendár:   Pondelok: sv. Kalixta I., spomienka Utorok: sv. Terézie z Avily, spomienka Štvrtok: sv. Ignáca Antiochijského, spomienka Piatok: sv. Lukáša evanjelistu, sviatok Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom...

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok

06. októbra 2019   Liturgický kalendár: Pondelok: Ružencovej Panny Márie, spomienka Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Október – mesiac ruženca Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok

29. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Hieronyma, spomienka Utorok:   sv. Terézie z Lisieux, spomienka Streda: sv. anjelov strážcov Piatok: sv. Františka z Assisi Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období...

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

22. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny, spomienka Piatok:    sv. Vincenta de Paul, spomienka Nedeľa:   26. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Katedrálny organový...

Všetky oznamy