01. septembra 2019

 

Liturgický kalendár:

Utorok:   sv. Gregora Veľkého, spomienka

Sobota:   sv. Košických mučeníkov, spomienka

Nedeľa:   XXIII. nedeľa v období cez rok

 

Farské oznamy:

 

1). Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci! Spovedať budeme ako zvyčajne pol hodinu, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. Pozývame hlavne žiakov a študentov, aby sme s čistým srdcom začali nový školský rok.

2). Prvá sobota v mesiaci:

V tomto týždni máme prvú sobotu v mesiaci! Pozývame na fatimskú pobožnosť v sobotu po rannej sv. omši.

3). Latinské sv. omše:

Od soboty 7. septembra sa opäť začínajú sláviť latinské (tridentské) sv. omše v Kostole sv. Michala Na vŕšku. Pozývame každú sobotu a predvečer sviatku o 18:30.

4). Časopis Rebrík:

Aj v školskom roku 2019/2020 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Ako jediný katolícky časopis pre mladších žiakov pomáha deťom v ich duchovnom raste. Časopis Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/780 923.

5). Animátorská škola

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku nový ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva či na stránke diecézneho stretnutia mládeže psnitra.nrb.sk. Prihlasovať sa je možné do 15.9.2019 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

6). Zbierka na Kňazský seminár v Nitre

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na náš diecézny kňazský seminár. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

7). Katedrálny organový festival

Počas všetkých septembrových nedieľ sa v našej katedrále uskutoční organový festival, na ktorom vystúpia vynikajúci európski organisti. Koncerty majú začiatok vždy o 19:30.

8). Dišputy pod hradom

V stredu, 4. septembra o 18:00 sa uskutočnia Dišputy pod hradom. Hosťom bude autor knihy Benediktova voľba, Rod Dreher. Preklad do slovenčiny bude zabezpečený cez rádio. Stačí si priniesť telefón a slúchadlá.

9). Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 1. skupinu.

 

Úmysly sv. omší ( 02. september – 08. september)

Pondelok 02.09.

6:30:           Za zdravie a Božiu pomoc pre chorého Miroslava

18:30           R

Utorok 03.09.

6:30:     +    Milan, Zdenka, rodičia Anna a Július

18:30    +    Juliana, Alfonz, Serafína a Anton

 

Streda 04.09.

6:30:                Poďakovanie za život a prosba o Božiu pomoc

a zdravie pre Lýdiu

18.30:   +    Alexander, Terézia, Imrich, Eva, Július a Imrich

 

Štvrtok 05.09.

6:30:     +    Veronika, Ján, Vladimír

18:30    +    Antónia a Ľudovít a ich rodičia

                                      

Piatok 06.09.

6:30:     +    Valéria, Jozef, Jozefína

18:30:   +    Katarína

 

Sobota 07.09.

7:00:     +    Egon

18:30:   +    Jozef, Rozália a ich rodičia

 

Nedeľa 08.09.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Alžbeta, Ján,  a ich rodičia

10:00:   +    Jolana

11:30:    +    István, Ilona, Gyula, Rozália, József és Veronika

18:30:   +    Júlia, Ferdinand a starí rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy