08. septembra 2019

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Piatok:    sv. Jána Zlatoústeho, spomienka

Sobota:   Povýšenie svätého kríža, sviatok

Nedeľa:   Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť

 

Farské oznamy:

Svätá omša v Zoborskom kláštore:

Vo štvrtok, 12. septembra, o 18:00 hod. bude v kostole bývalého Zoborského kláštora sláviť sv. omšu Mons. Ladislav Belás.

Zbierka na Kňazský seminár v Nitre

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na náš diecézny kňazský seminár. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Katedrálny organový festival

Počas všetkých septembrových nedieľ sa v našej katedrále uskutoční organový festival, na ktorom vystúpia vynikajúci európski organisti. Koncerty majú začiatok vždy o 19:30.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 2. skupinu.

 

Úmysly sv. omší
( 09. september – 15. september)
                 

Pondelok 09.09.

6:30:     +    Štefan a Terézia

18:30    +    Mária a Anton

Utorok 10.09.

6:30:           Za Božie požehnanie pre Juraja

18:30    +    Dušan, Július, Valéria a Alexander

Streda 11.09.

6:30:                Za Božie požehnanie pre Šimona, Luciu a Martina

18.30:   +    František

Štvrtok 12.09.

6:30:     +    Arpád, Mária, Marta, Adela a Mária

18:30    +    Mária                                                 

Piatok 13.09.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

18:30:   +    Apolónia, Michal a Jozef

Sobota 14.09.

7:00:           Za Božie pož. pre kňaza Františka (30 r. kňazstva)

18:30:   +    František, Fraňo, Jozef a Rozália 

Nedeľa 15.09.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Imrich, Mária, Anton a rodičia

10:00:   +    Mária, Zuzana a Peter

11:30:    +    János, Mária és Viktor

18:30:         Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Informačný servis nitrianskej diecézy