15. septembra 2019

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kornélia a sv. Cypriána, spomienka

Piatok:    sv. Kima Taegona a spol., spomienka

Sobota:   sv. Matúša, sviatok

Nedeľa:   25. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Zbierka na Kňazský seminár v Nitre

Zbierka na náš diecézny kňazský seminár z minulej nedele je 627,07 EUR. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať v mene predstavených a bohoslovcov!

Katedrálny organový festival

Počas všetkých septembrových nedieľ sa v našej katedrále uskutoční organový festival, na ktorom vystúpia vynikajúci európski organisti. Koncerty majú začiatok vždy o 19:30.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 3. skupinu.

 

Úmysly sv. omší – ( 16. september – 22. september)

                                       

Pondelok 16.09.

6:30:           Za svetlo Ducha Svätého do susedských vzťahov

18:30           Poďakovanie za 25 rokov manželstva, prosba o Božiu pomoc aj naďalej

Utorok 17.09.

6:30:     +    Anna, Anton, Tibor

18:30    +    Jaroslav, Eva a syn Jaroslav

Streda 18.09.

6:30:     +    Magdaléna

18.30:          Poďakovanie za Božiu milosť

Štvrtok 19.09.

6:30:     +    Vladimír

18:30    +    Šimon                               

Piatok 20.09.

6:30:           Poďakovanie za požehnaných 80 rokov života

18:30:   +    Marián

Sobota 21.09.

7:00:     +    Ján a rodičia

18:30:   +    Veronika, Vincent, starí rodičia a prarodičia

Nedeľa 22.09.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Miroslava

10:00:         Za zdravie a Božie požehnanie  pre Ivanu a jej rodinu

11:30:    +    Veronika, férje János, szüleik és nagyszüleik

18:30:         Poďakovanie manželov za 60 rokov spoločného života

Informačný servis nitrianskej diecézy