29. septembra 2019

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Hieronyma, spomienka

Utorok:   sv. Terézie z Lisieux, spomienka

Streda: sv. anjelov strážcov

Piatok: sv. Františka z Assisi

Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Október – mesiac ruženca

Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) budeme spoločne modliť modlitbu svätého ruženca pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame všetkých k tejto vzácnej modlitbe, o ktorej najlepšie platí Cez Máriu k Ježišovi. Ona je záchranou a pomocou pre všetkých a v dejinách toľkokrát ukázala svoju moc. Začiatok modlitby sv. ruženca od 1. októbra o 17:50.

Prvý piatok v mesiaci

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako zvyčajne polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou.

Prvá sobota v mesiaci

V tomto týždni máme prvú sobotu v mesiaci. Po rannej sv. omši pozývame na Fatimskú pobožnosť.

Mesačná zbierka pre potreby farnosti

Dnes po sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti za mesiac september. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Dišputy pod hradom

V utorok, 1. októbra o 18:00 sa uskutočnia Dišputy pod hradom s hosťom Františkom Krušinským, kňazom pôsobiacim v Kanade.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 1. skupinu.

 

Úmysly sv. omší
( 30. september – 6. október)

                                                

Pondelok 30.09.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku, Kristiána, Danielu a Dominiku

18:30           R

Utorok 01.10.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Beátu a Jakuba

18:30          Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

Streda 02.10.

6:30:           Za uzdravenie Jozefíny a Alžbetky

18.30:          Za zdravie a a Božie požehnanie pre Jakuba

Štvrtok 03.10.

6:30:           Za zdravie a Božiu požehnanie  pre Emu

18:30           Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu                                                   

Piatok 04.10.

6:30:     +    Alica

18:30:          Za zdravie a  Božie požehnanie pre dcéru

Sobota 05.10.

7:00:           Poďakovanie za dar dieťaťa

18:30:   +    Anna, Alexander a jeho rodičia

Nedeľa 06.10.

7:00:     +    Rodičov Jána, Máriu, brata Jána, švagriné Máriu,    Vandu, švagra Miroslava

8:30:           Za farnosť

10:00:          Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu

11:30:

18:30:   +    Pri prvom výročí zosnulého manžela Milana

Informačný servis nitrianskej diecézy