06. októbra 2019

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Október – mesiac ruženca

Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) budeme spoločne modliť modlitbu svätého ruženca pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame všetkých k tejto vzácnej modlitbe, o ktorej najlepšie platí Cez Máriu k Ježišovi. Ona je záchranou a pomocou pre všetkých a v dejinách toľkokrát ukázala svoju moc. Začiatok modlitby sv. ruženca o 17:50.

Relikvie blahosl. Alexandriny Marie da Costa v našej farnosti

V pondelok (7.10.) pri večernej sv. omši budeme mať v našom chráme možnosť uctiť si relikvie bl. Alexandriny da Costa. Mystička z Portugalska, ktorá svojím orodovaním pomáha posilniť vieru mnohých.

Relikvie sv. Vincenta v Nitre

V tomto týždni od stredy do piatku budú v našom meste relikvie sv. Vincenta de Paul. Pri našom chráme ich privítame vo štvrtok o 16:00. Odtiaľto bude procesia do katedrály, kde o 18:00 bude sv. omša s otcom biskupom. Bližšie informácie na výveske.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 2. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

( 07. október – 13. október)

Pondelok 07.10.

6:30:     +    Za duše v očistci

18:30    +    Zuzana, Irma, František a rodičia

Utorok 08.10.

6:30:     +    Anna, Pavol

18:30    +    Ladislav

Streda 09.10.

6:30:           Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Juraja

18.30:   +    Mária, Eugen a rodičia z oboch strán

Štvrtok 10.10.

6:30:           Za zdravie a Božiu požehnanie  pre Ľudmilu

18:30    +    Augustín, Helena a Anton

Piatok 11.10.

6:30:     +    Ernest

18:30:   +    Jozef a Helena

Sobota 12.10.

7:00:     +    Emil a rodičia

18:30:   +    Jozef, Rozália a ich rodičia

Nedeľa 13.10.

7:00:           Za farnosť

8:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Štefana

10:00:   +    Mária

11:30:    +    György, Miroslav, József, Ilona és szüleik

18:30:          Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlínu

Informačný servis nitrianskej diecézy