13. októbra 2019

Liturgický kalendár:

 

Pondelok: sv. Kalixta I., spomienka

Utorok: sv. Terézie z Avily, spomienka

Štvrtok: sv. Ignáca Antiochijského, spomienka

Piatok: sv. Lukáša evanjelistu, sviatok

Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy:

Október – mesiac ruženca

Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) budeme spoločne modliť modlitbu svätého ruženca pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Pozývame všetkých k tejto vzácnej modlitbe, o ktorej najlepšie platí Cez Máriu k Ježišovi. Ona je záchranou a pomocou pre všetkých a v dejinách toľkokrát ukázala svoju moc. Začiatok modlitby sv. ruženca o 17:50.

Svätá omša za otca kardinála Ján CH. Korca

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, SJ, nitrianskeho biskupa v rokoch 1990-2005, sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre bude v nedeľu 27. októbra 2019 (o dva týždne) o 9.00 hod. sláviť spomienková svätá omša. Pozývame veriacich diecézy, aby sa podľa možnosti zúčastnili tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do Vašich modlitieb.

Zbierka na misie

Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude misijná zbierka. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Modlitbovíé stretnutie u sestier karmelitánok

V piatok 18.10. sa u sestier karmelitánok tu na našom námestí uskutoční modlitbové stretnutie. Viac informácií na výveske.

Upratovanie chrámu:

Ďakujeme za starostlivosť o tento Boží dom. Tento týždeň prosíme o pomoc 3. skupinu.

 

Úmysly sv. omší

( 14. október – 20. október)                                              

Pondelok 14.10.

6:30:     +    Za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína

18:30    R

Utorok 15.10.

6:30:     +    Štefan a Terézia

18:30    +    Terézia a František

Streda 16.10.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Veroniku

18.30:   +    Mária, Matilda, Anna, Dominik, Emília a Peter

Štvrtok 17.10.

6:30:           Za zdravie syna

18:30    +    Tibor

Piatok 18.10.

6:30:           Za zdravie a Božie požehnanie pre syna a dcéru

18:30:   +    Mária, Jozef, Veronika a Ján

Sobota 19.10.

7:00:     +    Syn Alexander a rodičia

18:30:   +    Pavel

Nedeľa 20.10.

7:00:           Za farnosť

8:30:     +    Július, Mária a Júlia

10:00:   +    Rodičia Matilda a Urban a st. rodičia Mária a František

11:30:    +    Miklós és Júlia, Lajos és Anna

18:30:   +    Terézia, Pavlína, Jozef a rodičia

Informačný servis nitrianskej diecézy