• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Sv. omše na Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok sú sv. Omše o 7:00 a 8:30 a 11:30 maďarská sv. omša

In Nezaradené, by 18.04.2022 , 0 komentárov

Prehľad slávení u Františkánov a u sv. Michala Na vŕšku

Obrady Svätého trojdnia v chráme sv. Petra a Pavla – Františkáni Zelený štvrtok Na Zelený štvrtok ráno o 6:30 sv. omša nebude. V katedrále bude sv. omša Missa chrismatis o 9:30. 18:30 – sv. omša Pánovej večere  Možnosť byť s Kristom v Getsemani do 21:00 hod. – Veľký piatok 16:00 – obrady Veľkého piatku Poklona v Božom hrobe do 20:00 hod. V deň Veľkého piatku platí prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie....

In Nezaradené, by 11.04.2022 , 0 komentárov

Sv. Jozef, oroduj za nás!

Sv. Jozef, verný pestún Pána a milujúci manžel presvätej Panny, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.     Bartolomé Esteban Murillo, 1640 olej na plátne (Írska národná galéria, Dublin)

In Nezaradené, by 18.03.2022 , 0 komentárov

Farské oznamy – 14. novembra 2021

Oznamy na XXXIII. nedeľu v cezročnom období Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Alberta Veľkého Utorok: sv. Gertrúdy Streda: sv. Alžbety Uhorskej Sobota: Výročie posviacky Katedrály sv. Emeráma Nedeľa: Krista Kráľa Farské oznamy: Do večnosti odišiel vdp. Ladislav Vrábel Do večnosti nás predišiel vdp. Ladislav Vrábel, ktorý dlhé roky pôsobil v našej farnosti ako farár. Za jeho pôsobenia prešiel kostol úplnou rekonštrukciou, vďaka ktorej dostal krásny vzhľad, ktorý do dnešných dní môžeme obdivovať. Pohreb so sv. omšou bude vo farnosti...

In Nezaradené, by 13.11.2021 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy