Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

22. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny, spomienka Piatok:    sv. Vincenta de Paul, spomienka Nedeľa:   26. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Katedrálny organový festival Počas všetkých septembrových nedieľ...

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

15. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Kornélia a sv. Cypriána, spomienka Piatok:    sv. Kima Taegona a spol., spomienka Sobota:   sv. Matúša, sviatok Nedeľa:   25. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Zbierka na Kňazský seminár...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

08. septembra 2019   Liturgický kalendár: Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Piatok:    sv. Jána Zlatoústeho, spomienka Sobota:   Povýšenie svätého kríža, sviatok Nedeľa:   Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť   Farské oznamy: Svätá omša v Zoborskom...

Farské oznamy – 22. nedeľa v období cez rok

01. septembra 2019   Liturgický kalendár: Utorok:   sv. Gregora Veľkého, spomienka Sobota:   sv. Košických mučeníkov, spomienka Nedeľa:   XXIII. nedeľa v období cez rok   Farské oznamy:   1). Prvý piatok v mesiaci: V tomto...

Informačný servis nitrianskej diecézy