Farské oznamy – 28. nedeľa v období cez rok

13. októbra 2019 Liturgický kalendár:   Pondelok: sv. Kalixta I., spomienka Utorok: sv. Terézie z Avily, spomienka Štvrtok: sv. Ignáca Antiochijského, spomienka Piatok: sv. Lukáša evanjelistu, sviatok Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Október...

Farské oznamy – 27. nedeľa v období cez rok

06. októbra 2019   Liturgický kalendár: Pondelok: Ružencovej Panny Márie, spomienka Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Október – mesiac ruženca Počas mesiaca októbra sa vždy pred večernou sv. omšou (okrem stredy) budeme...

Farské oznamy – 26. nedeľa v období cez rok

29. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Hieronyma, spomienka Utorok:   sv. Terézie z Lisieux, spomienka Streda: sv. anjelov strážcov Piatok: sv. Františka z Assisi Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Október –...

Farské oznamy – 25. nedeľa v období cez rok

22. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Pátra Pia z Pietrelciny, spomienka Piatok:    sv. Vincenta de Paul, spomienka Nedeľa:   26. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Katedrálny organový festival Počas všetkých septembrových nedieľ...

Farské oznamy – 24. nedeľa v období cez rok

15. septembra 2019 Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Kornélia a sv. Cypriána, spomienka Piatok:    sv. Kima Taegona a spol., spomienka Sobota:   sv. Matúša, sviatok Nedeľa:   25. nedeľa v cezročnom období   Farské oznamy: Zbierka na Kňazský seminár...

Farské oznamy – 23. nedeľa v období cez rok

08. septembra 2019   Liturgický kalendár: Štvrtok: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Piatok:    sv. Jána Zlatoústeho, spomienka Sobota:   Povýšenie svätého kríža, sviatok Nedeľa:   Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť   Farské oznamy: Svätá omša v Zoborskom...

Informačný servis nitrianskej diecézy